Pārgājiens “Sedas tīrelis” 19. aprīlī – ATCELTS

Atcelts pārāk mazās intereses dēļ!


Posted in Nākošie pasākumi, Pārgājieni and tagged , , ,